Strona główna

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z NOWĄ ERĄ

Próba zostanie przeprowadzona zdalnie. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły o godz. 9.00. Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczyciela przedmiotu najpóźniej do 20 minut po zakończeniu egzaminu (11.20; 11.00; 10.50) w dniu, w którym odbywa się dana część egzaminu (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek.

18.11.2020 Język polski, godz. 9.00, czas pracy: 120 minut

19.11.2020 Matematyka, godz. 9.00, czas pracy: 100 minut

20.11.2020 Język angielski, godz. 9.00, czas pracy: 90 minut

NAUCZANIE ZDALNE

Od poniedziałku 26 października uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę zdalną poprzez Platformę TEAMS. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w czasie nauki w szkole, trwać będą od 30 do 45 minut w ramach potrzeby danego przedmiotu.

W ramach „zdalnej nauki" szkoła udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy. Laptopy można odebrać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, tel. 862745004.

Dziecięca szkoła bezpieczeństwa

Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej uczestniczą w zajęciach „DZIECIĘCEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA”.

Poznają między innymi zasady zdrowego stylu życia, bezpiecznych zachowań w domu, w lesie, nad wodą, w gospodarstwie rolnym oraz w sieci.

"Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa" to akcja organizowana przez profilaktyków z Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

Ślubowanie uczniów klasy I

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole.

W piątek16 października 2020 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci  uczniowie w obecności Pana Dyrektora i wychowawczyni złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Nowy rok szkolny 2020/2021

1 września  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2020/21. Na ten dzień wszyscy, zarówno uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, czekali z utęsknieniem.

 

Pamiętaj !

W autobusie zasłaniamy usta i nos. Noszenie maseczek w autobusach jest obowiązkowe.

Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2

Opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.        więcej >>>

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014 – 2020 za pośrednictwem Gminy Wysokie Mazowieckie nasza szkoła otrzymała 19 laptopów.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów do samodzielnej pracy w domu. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

Materiały przygotowane przez nauczycieli dostępne będą w zakładce >>>Nauka zdalna<<<

Przekaż 1% dla Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej.

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy SP JABŁONKA KOŚCIELNA 1079.

Pobierz darmowy Program PIT lub rozlicz się online:

>>> PIT 2019/2020 <<<


Pozostałe wydarzenia zamieszczone są w aktualnościach.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej

Jabłonka Kościelna 50

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 862745004; e-mail sekjablonka@op.pl; http://www.szkola-jablonka.pl