Aktualności_2020-2021

Lekcje ze Stowarzyszeniem Pravda
Lekcje ze Stowarzyszeniem Pravda

Nasza szkoła została zaproszona do skorzystania z materiałów edukacyjnych Stowarzyszenia Pravda. Materiały te zostały przygotowane w ramach kampanii #zaszczepfakty organizowanej przez to stowarzyszenie we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). W marcu wychowawcy kl. VI i VII na godzinach wychowawczych przeprowadzili lekcje online wykorzystując przesłane materiały. Te zajęcia dotyczyły dezinformacji i niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu. Celem lekcji było zachęcenie uczniów do aktywnej dyskusji i nauczenie ich bardziej świadomego poruszania się po cyfrowym świecie. Tak też się stało – uczniowie byli na zajęciach aktywni i udało się zainteresować ich wieloma ciekawostkami a także wskazać inne spojrzenie na rzeczywistość jaką do tej pory przyjmowali. Temat lekcji brzmiał: „Jak poradzić sobie w świecie (dez)informacji?”. Natomiast zajęcia były przeprowadzone w czterech częściach:

1. W świecie (dez)informacji

2. W świecie emotikonek

3. W świecie informacji

4. W świecie fotomontażu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone lekcje zaowocują większą odpowiedzialnością uczniów za swoje zachowanie a uzyskane wiadomości posłużą do właściwszego korzystania z zasobów internetu oraz bezpieczniejszego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości.

Iwona Dębek

Wioletta Bielska