Aktualności

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą lekturki spod chmurki”
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Klasa III SP w Jabłonce Kościelnej w roku szkolnym 2020/2021 weźmie udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego autorstwa p. Honoraty Szaneckiej, pt. “Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

 

 

Czas trwania projektu: 23.09.2020 - 21.06.2021 r.

Cele projektu:

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej
- rozwijanie aktywności czytelniczej
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom
- integracja zespołu klasowego
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

Magdalena Ołdakowska