Aktualności_2020-2021

Ślubowanie uczniów klasy I
Ślubowanie uczniów klasy I

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole.

W piątek16 października 2020 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej.           

Odświętnie ubrani i bardzo przejęci  uczniowie w obecności Pana Dyrektora i wychowawczyni złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu Dyrektor, Pan Sławomir Wójcicki dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej” – mówił Pan Dyrektor, dotykając kolorowym ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Uczeń stawał się wówczas poważnym pierwszakiem, który wstępuje do społeczności szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów przez wychowawczynię Panią Bogumiłę Gosiewską. Pan Dyrektor po ceremonii pasowania skierował ciepłe słowa i życzenia do dzieci, prosząc o to, by szanowały zasady obowiązujące w szkole oraz godnie reprezentowały swoją szkołę i kochały Ojczyznę.

Po uroczystości zadowolone pierwszaki z radością ruszyły  do swojej klasy na krótki poczęstunek.

Naszym kochanym pierwszakom gratulujemy i życzymy powodzenia. Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was przyjemnością.

Bogumiła Gosiewska