Aktualności

#Sprzątamy dla Polski
#Sprzątamy dla Polski

Sprzątamy dla Polski!

Każda okazja jest dobra, aby dbać o nasze środowisko. Nie ma jednak lepszej niż 22 kwietnia, który jest Międzynarodowym Dniem Ziemi. Tego dnia br. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej wzięli udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”. To proekologiczna inicjatywa pod patronatem m.in. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka organizowana przez Stowarzyszenie „Dla Polski”. Celem jest nie tylko troska o naturalne środowisko w najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Realizacja działań możliwa była dzięki wsparciu m.in. Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, który zapewnił nam worki na śmieci i rękawice ochronne. Zarząd Dróg Powiatowych pod kierownictwem Pana Marcina Korcza zobowiązał się do zabrania odpadów z parkingu przy szkole.

Zanieczyszczony teren, jaki zaplanowaliśmy uprzątnąć, obejmował drogi w kierunku Tybor Kamianki, Miodus oraz Rębiszewa Studzianek. Najmłodsi uczniowie sprzątali obszar w okolicach szkoły w Jabłonce Kościelnej. Ilość śmieci przekroczyła nasze oczekiwania. 96 uczniów pracowało sumiennie przez dwie godziny. Zebraliśmy i posegregowaliśmy 60 worków odpadów.

Warto przypomnieć zarówno dzieciom jak i dorosłym, że troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem obywatelskim i przejawem patriotyzmu. To wspólna powinność wobec przyszłych pokoleń. Dbajmy o naszą Ojczyznę – jest jedyna i niepowtarzalna!

Agnieszka Jabłońska