Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1 września w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/22. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Ze względu na okres pandemii rozpoczęcie zostało podzielone na dwie części – pierwsza dla uczniów klas IV – VIII, druga dla dzieci z klas I – III.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zadbano o przestrzeganie reżimu sanitarnego, zachowano dystans, uczestników obowiązywała dezynfekcja i maseczki. Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wysłuchania hymnu. Potem głos zabrał Dyrektor – pan Sławomir Wójcicki. Powitał społeczność szkolną i przybyłych gości –Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie pana Krzysztofa Krajewskiego, inspektor ds. oświaty panią Agnieszkę Idźkowską, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji Wysokie Mazowieckie pana Jacka Sasinowskiego. Pan Dyrektor zapoznał wszystkich z procedurami obowiązującymi w szkole w związku z pandemią. Głos zabrał również pan Wójt. Podsumował działania samorządu gminnego w realizacji zadań oświatowych i życzył dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce.

Po części oficjalnej uczniowie klasy V zaprezentowali krótką część artystyczną. Na koniec wszyscy udali się do klas na pierwsze spotkania z wychowawcami.  W nowym roku szkolnym życzymy naszym uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły, aby  nadchodzące 10 miesięcy było   czasem  obfitującym w owocne i pozytywne doświadczenia.

            Ewa Borecka