Aktualności

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 4 maja odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Cała społeczność uczniowska uczestniczyła w części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy VII. Apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu. Najobszerniejszą część akademii stanowiło upamiętnienie 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – ustawy zasadniczej zatwierdzonej przez Sejm Czteroletni w roku 1791. Wydarzenie to świadczyło, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Część artystyczna była ciekawą lekcją historii dla wszystkich zebranych, wzbogaconą o wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Na zakończenie wystąpienia uczniów Pan Dyrektor Sławomir Wójcicki podziękował za przygotowanie apelu uczniom i nauczycielom. W swoich słowach odniósł się również do obecnej sytuacji naszych sąsiadów z Ukrainy oraz roli obchodzonego święta dla Polaków. Po zakończonej uroczystości razem z pocztem sztandarowym, delegacją uczniów i nauczycieli, poszedł złożyć kwiaty pod Pomnik Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej.

Obchodząc święta narodowe, kształtujemy w młodzieży postawy obywatelskie oraz dumę z tego, że są Polakami.

                                                                                                             Iwona Dębek

Magdalena Ołdakowska