Aktualności

VII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej
VII edycja Konkursu  Poezji i Piosenki Angielskiej

14 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej odbyła się VII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego pan Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie pan Krzysztof Krajewski oraz Bank Spółdzielczy Wysokie Mazowieckie.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej, poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, kreowanie wzorców literackich. Konkurs był świetną okazją dla dzieci do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich oraz wokalnych przed publicznością. Serdeczne podziękowania składamy Panu Staroście oraz Panu Wójtowi za dofinansowanie naszego konkursu w postaci ufundowania dyplomów, statuetek oraz nagród rzeczowych, a także Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów.

W konkursie wzięli udział uczestnicy z 9 szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego: SP w Kuleszach Kościelnych, SP w Kuczynie, SP w Wojnach Krupach, SP w Święcku Wielkim, SP w Czyżewie, SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, SP w Dąbrowie Wielkiej oraz SP w Jabłonce Kościelnej. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka angielska. W kategorii piosenka zaprezentowało się 8 wokalistów, 19 uczestników recytowało wiersze. Zarówno wokaliści jak i recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom. Opiekun każdej szkoły mógł głosować na wszystkich uczestników przyznając im od 1-5 punktów za poprawność wymowy, interpretację oraz wrażenie artystyczne. W sumie każdy uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów. Następnie opiekunowie w składzie: pani Ewa Dmochowska, pani Beata Biała, pani Jolanta Brzostek oraz pani Milena Niemyjska zliczyły wszystkie punkty, w wyniku czego zostały przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii piosenka:

I miejsce – Wiktoria Radziwił ze SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Liliana Zaremba ze SP w Czyżewie

III miejsce – Dorota Rzymska ze SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Gołaszewski ze SP w Jabłonce Kościelnej i Kornelia Zaremba ze SP w Czyżewie.

W kategorii wiersz:

I miejsce – Kamil Sienicki ze SP w Kuleszach Kościelnych

II miejsce – Julia Zielińska ze SP w Kuleszach Kościelnych

III miejsce – Mateusz Mioduszewski ze SP w Jabłonce Kościelnej

Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Mioduszewska ze SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem i Alicja Baczewska ze SP w Czyżewie.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Pan Jan Mianowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej Pan Sławomir Wójcicki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Izabela Skłodowska