Aktualności_2017-2018

Akcja "Krew"
Akcja

W niedziele, 10 czerwca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej odbyła się zbiórka krwi. Rodzice oraz miejscowa ludność i mieszkańcy okolicznych wiosek włączyli się w akcję. Członkowie Szkolnego Koła PCK, aby uatrakcyjnić i wspomóc inicjatywę  przygotowali słodki  poczęstunek dla honorowych krwiodawców.

Wcześniej członkowie SK PCK zorganizowali akcję informacyjną  dotyczącą honorowego krwiodawstwa. W ramach tej inicjatywy przygotowali i rozprowadzili ulotki wśród społeczności szkolnej oraz miejscowej ludności. Opracowane broszury zachęcały do bezinteresowności, otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby oraz do czynnego udziału w honorowym krwiodawstwie. Informowały o znaczeniu krwi w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Wioletta Bielska