Aktualności

Przegląd Pieśni „Cześć i chwała Niezłomnym”
 Przegląd Pieśni „Cześć i chwała Niezłomnym”

28 lutego 2019 roku troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w Przeglądzie Pieśni „Cześć i chwała Niezłomnym” w Kuleszach Kościelnych, którego organizatorem  była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.

        Główne cele  przeglądu to: upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, rozbudzanie      w uczniach miłości do ziemi ojczystej, prezentacje umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

         Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy V Mateusz Orłowski, który zaśpiewał pieśń „Dziś idę walczyć mamo” oraz duet z klasy III gimnazjum Marta Biała i Gabriela Kolińska. Dziewczęta zaśpiewały utwór pt. „ Miejcie nadzieję”.

       W przeglądzie wzięli udział uczniowie z kilku szkół powiatu wysokomazowieckiego. Po prezentacjach wokalnych uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami, a nas-tępnie gospodarze zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek.

                                                                                                                            Magdalena Ołdakowska