Wydarzenia_2018-2019

Święto Konstytucji 3 maja
Święto Konstytucji 3 maja

Jak co roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II obchodziła majowe święta, w tym najważniejsze – Święto Konstytucji. 6 maja odbył się uroczysty apel. Uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w części artystycznej upamiętniającej majowe wydarzenia. Przybliżając genezę Święta Pracy, odwołali się do słów świętego Jana Pawła II: „O ile prawdą jest,  że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy,  to nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. Zwrócono uwagę na potrzebę szacunku dla wszystkich ludzi pracujących. 1 maja przypadła też 15 rocznica naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Z tej okazji pan dyrektor przypomniał o korzyściach, które wszyscy odnosimy dzięki funduszom europejskim. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, zyskaliśmy pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto państwowe  ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Uczniowie przypomnieli historię i symbolikę barw narodowych, podkreślono ich znaczenie w podtrzymywaniu naszej tożsamości.

Najobszerniejszą część akademii stanowiło upamiętnienie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. – ustawy zasadniczej zatwierdzonej przez Sejm Czteroletni w roku 1791. Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe na miarę epoki. Wydarzenie to świadczyło, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Część artystyczna była ciekawą lekcją historii dla wszystkich zebranych, wzbogaconą o wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Obchodząc święta narodowe, kształtujemy w młodzieży postawy obywatelskie, dumę z tego, że są Polakami.

                                                                                                             Ewa Borecka