Aktualności_2019_2020

(Nie)bezpieczny Internet
(Nie)bezpieczny Internet

W dniu 5 marca policjanci wysokomazowieckiej komendy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, aby porozmawiać o zagrożeniach czyhających w Internecie oraz o odpowiedzialności w związku z nieostrożnym i niezgodnym z prawem posługiwaniem się Internetem.

Funkcjonariusze mówili między innymi o publikacji zdjęć, spotkaniach internetowych z nieznajomymi czy też prześladowaniu, nękaniu i wyśmiewaniu innych. Była to też doskonała okazja, aby poruszyć temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjanci wymienili zachowania zabronione, które pociągają za sobą konsekwencje prawne. W ramach podsumowania wspólnie z młodzieżą omówili kto i za co ponosi odpowiedzialność oraz za co wyciągane są konsekwencje, w tym także prawne. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci.

Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkanie przebiegło w swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Marzena Piszczatowska