Aktualności

#SzkołaPamięta
#SzkołaPamięta

Piękna akcja młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej.

Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii małej Ojczyzny. Uczniowie naszej szkoły w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta odwiedzili cmentarz parafialny i zapalili znicze na grobach bohaterów wojny polsko - bolszewickiej, nauczycieli pracujących w naszej placówce i innych osób zasłużonych dla społeczności lokalnej.

Po raz siódmy wzięliśmy też udział w zbiórce pieniędzy na renowację zabytkowych i opuszczonych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Kwesta tradycyjnie odbywa się 1 i 2 listopada - w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznyw godzinach od 8 30 do 14 00. Uczestniczyła w niej młodzież z klasy VII i VIII.

W 2013 roku zbiórka przeznaczona była na odbudowę pomnika ks. Józefa Kuleszy, proboszcza naszej parafii w czasach II wojny światowej, który aktywnie działał w ruchu oporu. Jemu właśnie zawdzięczamy odbudowę kościoła zniszczonego przez Niemców. W 2014 roku pieniądze przeznaczyliśmy na budowę pomnika żołnierzy poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku. Fundusze zebrane w latach 2015 – 2016 pozwoliły na przeprowadzenie renowacji zabytkowego nagrobka z XIX wieku znajdującego się w centralnej części cmentarza. Za pieniądze zebrane w 2017 roku odnowiono tablicę nagrobkową ks. Franciszka Kachnowskiego – budowniczego naszego kościoła. Zbiórka w 2018 roku została przeznaczona na renowację zabytkowego nagrobka z XIX wieku znajdującego się tuż obok kaplicy grobowej rodziny Sadowskich.   We wszystkich przedsięwzięciach ogromną pomocą organizacyjną i finansową służyli nam Proboszcz Parafii Jabłonka Kościelna ks. Stanisław Ołów oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie pan Krzysztof Krajewski.

W bieżącym roku udało się zebrać większą kwotę niż w latach poprzednich, tj. ponad 5 100 zł. Celem tegorocznej kwesty była renowacja pomnika ks. Józefa Oleksiewicza – proboszcza parafii Jabłonka Kościelna w latach 1964 -1971. Takie działania  mają uwrażliwić naszych uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o osobach związanych z historią miejscowości. Są dowodem szacunku dla ich życia i dokonań.

         Ewa Borecka