Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRZEMOC
BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRZEMOC

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

24 września 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie przedszkolaków i uczniów klasy I z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Nasi najmłodsi dowiedzieli się o bezpiecznym zachowaniu w ruchu drogowym, czyli  jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię i korzystać z sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Wszystkie dzieci chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, zadawały pytania i brały udział w scenkach dramowych.

Spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród dzieci.

 

 

 

„BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W RÓŻNYCH SYTUACJACH”

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem Panie inspektor Anna Rytel i aspirant Anna Zaremba po raz kolejny zagościły w naszej szkole w dniu 10 października 2019 roku.

Tym razem Panie zorganizowały zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klas II i III na temat: „Bezpieczeństwo uczniów w różnych sytuacjach”. Omówiły zagadnienia związane z ruchem drogowym oraz zwróciły szczególną uwagę na właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.

Spotkanie uatrakcyjniły scenki dramowe, w których brali udział uczniowie oraz możliwość uzyskania specjalnej pieczątki za aktywność. Na zakończenie wszyscy otrzymali elementy odblaskowe.

Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania. Dzięki tego typu akcjom u dzieci i młodzieży wykształcane są właściwe postawy w przypadku zaistnienia różnego rodzaju niebezpieczeństw.

 

 

 

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH”

W dniu 6 listopada 2019 roku gościliśmy Panie aspirant Annę Zaremba  i inspektor Annę Rytel z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, które w klasach IV i V przeprowadziły pogadankę profilaktyczną połączoną z prezentacją multimedialną na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za ich zachowanie i działanie w różnych miejscach i sytuacjach.

Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi przepisami zawartymi  w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania objawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Panie wyjaśniły jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiły konsekwencje popełnienia czynów zabronionych i przestępstw np. kradzieży, picia alkoholu, obrażania, nękania oraz możliwe środki wychowawcze, które stosowane są przez sąd oraz konsekwencje jakie poniosą  w życiu dorosłym związane z błędami młodości.

 

 

 

„PRZEMOC”

Dnia 2 grudnia 2019 roku w naszej szkole  odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące przemocy.

W zajęciach brali udział uczniowie klas V-VIII wraz z opiekunami. Wizyta dotyczyła ważnej kwestii, a mianowicie przemocy, której mogą doświadczyć w domu, szkole lub wśród grupy rówieśniczej. Uczniom uświadamiano kiedy dochodzi do przemocy domowej wobec dzieci, gdzie osoby, wobec których stosowana jest przemoc mogą się zwrócić o pomoc i jakie są konsekwencje prawne stosowania przemocy.

Podczas spotkania omówiono również formy cyberprzemocy, przewidziane w tego rodzaju sytuacjach, konsekwencje prawne dla sprawców tych działań a także metody pomagające uchronić się przed ryzykiem stania się ofiarą takich działań. Spotkanie uatrakcyjnił pokaz multimedialny oraz film.

 

Marzena Piszczatowska