Aktualności_2019_2020

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki
CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

Udział uczniów klasy II

w  innowacji pedagogicznej

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

 

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej i podczas nauki zdalnej od 2 września 2019r. do 19 czerwca 2020r. Zajęcia odbywały się średnio 1-2 razy w tygodniu podczas realizacji poszczególnych modułów. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania został wprowadzony do klasy II projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I moduł - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - Fikuśne lekturki spod chmurki Pierwsza przeczytana lektura to "Drzewo do samego nieba" Marii Terlikowskiej. W wydrukowanym i złożonym w całość Lekturniku uczniowie wykonali wszystkie zadania. Zaprojektowali i wykonali zakładki do książek dotyczące omawianej lektury. W klasie został zorganizowany kącik czytelniczy i umieszczony w nim plakat Projektu. Dodatkowo uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz makiety osiedla z drzewem. Na zajęciach pojawił się gość, który
z wielką radością przyjął zaproszenie od dzieci do czytania lektury. Była to pani bibliotekarka – Hanna Wójcika.

 

II moduł - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki

Drugą wybraną lekturą była to książka Romana Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją", gdzie wspólnie poznawaliśmy przygody bohaterskiego psa – Lampo.  Przygotowaliśmy plakat zachęcający do przeczytania lektury "O psie, który jeździł koleją", który zawisł w naszej klasie. Wypełniliśmy również "Lekturniki". Dzieci opisywały i rysowały ulubioną przygodę Lampo oraz samego bohatera. W ramach tego modułu klasa zorganizowała w szkole zbiórkę karmy dla zwierząt z Fundacji „Empatia” w Ciechanowcu, którą potem wspólnie z rodzicami zawieźliśmy potrzebującym zwierzakom. Tam też odbyło się spotkanie z panią Malwiną, opiekunką zwierząt, a zarazem wolontariuszką, która przybliżyła dzieciom zasady pracy w fundacji i sposoby pomocy zwierzętom. Celem wizyty było zwrócenie uwagi na problemy związane z opieką nad psami i kotami, jak również uzmysłowienie dzieciom, że zwierzę nie jest zabawką. Została wykonana wystawka książek o zwierzętach, gazetka z ilustracjami z lektury oraz plakatami zachęcającymi do jej przeczytania. W klasie uczniowie wykonali legowiska dla psów. Odbył się też konkurs pięknego czytania fragmentów lektury.

 

III moduł - 01.03.2020r. do 19.06.2020r. - Polskie lekturki spod chmurki

Moduł ten był realizowany zdalnie, ale patrząc i słuchając uczniów bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli do pracy tym bardziej, że cały czas doskonalą umiejętności czytania i recytacji pod bacznym okiem swoich rodziców. W ostatnim module poznaliśmy twórczość i życiorys J. Brzechwy i J. Tuwima. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał. Wykonały portret autora, sylwetę głównego bohatera, plakaty i ilustracje do wierszy. Nagrały i zaprezentowały inscenizację wybranego utworu, przygotowując rekwizyty, scenografię i stroje. Zachwyciła mnie obowiązkowość oraz kreatywność uczniów i rodziców, którzy spędzając czas z dziećmi włączyli się do wykonania zadań. Wsparcie i zaangażowanie Rodziców było bezcenne, ponieważ w obecnej sytuacji trudno by było wykonać wszystkie zadania.

 

W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, po czym otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji tego modułu.

 

Podsumowując, można stwierdzić, że innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie. Projekt „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” był dla uczniów interesujący, rozwijał kreatywność. Dużym sukcesem projektu była poprawa techniki czytania. Dzieci oczekują kontynuacji zajęć.

 

Nauczyciel realizujący: Magdalena Ołdakowska