Erasmus+

Od 1 lutego 2022 r. nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe”. W październiku 2021 roku złożyliśmy do Narodowej Agencji wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie i w ten sposób znaleźliśmy się w gronie 118  szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie i otrzymały dofinansowanie na realizację programu.

Jeszcze w tym roku uczniowie naszej szkoły będą mieli szansę udziału w dwutygodniowym bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym do Grecji. Będzie to świetna okazja do praktycznych ćwiczeń języka angielskiego. To także przyczynek do poznania i zrozumienia różnic kulturowych.

W wyjeździe w pierwszej kolejności uczestniczyć będą uczniowie klas 5-8. Przy kwalifikacji uczniów brane będą pod uwagę wyniki nauczania z języka angielskiego i osiągnięcia w innych dziedzinach życia szkoły.