Nauka zdalna

Informacja

1. Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.

2. W dziennikach lekcyjnych (dziennik elektroniczny) nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie, ale monitorują aktywność uczniów w danym dniu.

3. Nauczyciele określają aktywności ucznia, które pozwolą stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:

- przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;

- wypowiedź ucznia na forum;

- udział w dyskusjach on-line;

- rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.

Nauczycielu!

Pamiętaj, aby w wyważony sposób dobierać ilość materiału oraz aktywności dla ucznia.


PORADNIK MEN - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ


 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli jest również platforma www.epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl

 

Klasa VIII

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Fizyka Chemia Doradztwo zawodowe Religia
Historia Geografia Biologia Informatyka EDB WOS Wychowanie fizyczne  

Klasa VII

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Fizyka Chemia

Doradztwo zawodowe

Religia
Historia Geografia Biologia Informatyka Muzyka Plastyka

Wychowanie fizyczne

 

Klasa VI

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Plastyka Technika Religia
Historia Geografia Biologia Informatyka Muzyka Wychowanie fizyczne  

Klasa V

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Plastyka Technika Religia
Historia Geografia Biologia Informatyka Muzyka Wychowanie fizyczne  

Klasa IV

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Plastyka Religia
Historia Technika Przyroda Informatyka Muzyka

Wychowanie fizyczne

Oddziały przedszkolne i klasy I - III

Oddział przedszkolny 4-latki

Oddział przedszkolny 5-latki

Oddział przedszkolny 6-latki

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3