Projekt "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń"

Projekt pt.: „Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: IX ROZWÓJ LOKALNY;

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału,

realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 28.02.2021r.

 


PLAN ZAJĘĆ - 2020

Klasa I - III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

>>> Dokumenty do pobrania <<<

      1. Deklaracja uczestnictwa

      2. Formularz zgłoszeniowy

      3. Oświadczenie uczestnika

      4. Regulamin projektu i rekrutacji

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1.

1. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas I-III. (prowadzący: Barbara Uszyńska, Magdalena Ołdakowska, Bogumiła Gosiewska)

2. Zajęcia wyrównawcze fizyczno-chemiczne. (prowadzący: Justyna Rudnik)

3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. (prowadzący: Anna Kowalewska, Dorota Starczewska, Izabela Skłodowska)

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. (prowadzący: Iwona Dębek, Agnieszka Jabłońska)

5. Zajęcia z języka polskigo. (prowadzący: Anna Kowalewska)

Po kliknięciu w imię i nazwisko nauczyciela zobaczysz aktualne pliki, informacje i zalecenia do zajęć.

Zadanie 2.

1. Koło informatyczne. (prowadzący: Andrzej Kołomyjski)

2. Zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się.

(prowadzący: Barbara Uszyńska, Magdalena Ołdakowska, Bogumiła Gosiewska, Hanna Wójcicka, Ewa Borecka, Milena Dmochowska)

3. Zajęcia z matematyki. (prowadzący: Iwona Dębek, Andrzej Kołomyjski)

4. Koło matematyczno-przyrodnicze. (prowadzący: Magdalena Ołdakowska, Bogumiła Gosiewska)

5. Zajęcia z języka angielskiego. (prowadzący: Anna Kowalewska, Dorota Starczewska, Izabela Skłodowska)

6. Zajęcia koła zainteresowań fizyczno-chemiczne. (prowadzący: Justyna Rudnik)

7. Koło zainteresowań z geografii. (prowadzący: Wioletta Bielska)

Po kliknięciu w imię i nazwisko nauczyciela zobaczysz aktualne pliki, informacje i zalecenia do zajęć.

Zadanie 3.

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. (prowadzący: Wioletta Bielska)

2. Przedsiębiorczość. (prowadzący: Beata Kopańska)

Po kliknięciu w imię i nazwisko nauczyciela zobaczysz aktualne pliki, informacje i zalecenia do zajęć.