Projekt "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń"

Projekt pt.: „Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: IX ROZWÓJ LOKALNY;

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału,

realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 28.02.2021r.

 


PLAN ZAJĘĆ - 2020

Klasa I - III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

>>> Dokumenty do pobrania <<<

      1. Deklaracja uczestnictwa

      2. Formularz zgłoszeniowy

      3. Oświadczenie uczestnika

      4. Regulamin projektu i rekrutacji