Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2022/2023

Zasady ogólne:

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń, deklaracji
  • Kandydaci spoza obwodu szkoły są  przyjmowani   na  wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

Formularze deklaracji, wniosków i zgłoszeń można pobierać  ze strony internetowej szkoły www.szkola-jablonka.pl  lub w sekretariacie.

 

1. Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

 

2. Załącznik_nr_1_OP

 

3. Załącznik_nr_2_SP

 

4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

5. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

6. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

 

7. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

 

8. Oświadczenie rodzica dotyczące nauczania religii.

 

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.