Aktualności_2020-2021

Czytam sobie. Pierwsza klasa!
Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej w bieżącym roku szkolnym za pośrednictwem biblioteki  szkolnej uczestniczyła w akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się.

        Akcja miała na celu zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazanie, że czas z  książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz  ma pozytywny wpływ na własną przyszłość. Drugi ważny aspekt to wzmocnienie nawyków czytelniczych dzieci, a jak wiadomo najlepszą drogą do tego jest praca nie tylko z najmłodszymi, ale także z rodzicami.

       W ramach podjętych działań rodzice otrzymali poradnik ,, Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”, uczniowie  jedną z książek z serii ,,Czytam sobie…”,zakładki do książek, plany lekcji i magnesy. Ponadto każdy uczeń otrzymał Kartę Młodego Czytelnika, na której naklejką zaznaczał samodzielnie przeczytaną książkę. Po uzupełnieniu kart przez wszystkich pierwszaków  mali czytelnicy otrzymali Dyplomy Młodego Czytelnika.

       Wszystkie spotkania biblioteczne związane z akcją cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony rodziców i dzieci. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności rozbudziły pasję czytelniczą naszych uczniów i chętnie spotkamy się ponownie w bibliotece.

                                                                                           Hanna Wójcicka